Ultrasound Liposuction

Ultraljudsfettreducering är ett utmärkt icke-invasivt och säkert alternativ till kirurgisk fettsugning.
Ultraljudsfettreducering rekommenderas för fettminskning från problematiska områden, där det är
svårt att minska fett med andra metoder. Denna behandling används främst för modellering av mage,
rumpa, lår, knän, axlar, armar , haka, kinder och nacke.

Tack vare effekten av den specifika frekvensen av ultraljudsvågorna bryts fettceller ner.

Fettsyrorna och glycerolen, som en fettcell består av, utsöndras till levern med hjälp av kärl-
och lymfsystemet. Därifrån, genom naturliga processer, utsöndras de från kroppen. Det är ett av de

enklaste sätten att bli av med fettvävnad från områden som är resistenta mot traditionella
viktminskningsmetoder. Effekten av ultraljudsvågor förstärks ytterligare av IR-vågor, vilket avsevärt
förbättrar processen för nedbrytning och transport av fettceller, vilket gör ultraljudsfettreducering till ett
bra alternativ till operation. Fettjockleken måste vara minst 1.5 cm.

Effekter:
– Reducerar celluliter
– Tar bort fettvävnad
– Konturerande
– Bryter ned fettvävnad
– Lymfdränage

Kontraindikationer:
• Cancer (upp till 5 år)
• Hjärtsvikt, högt blodtryck
• Virus- och bakteriesjukdomar i huden
• Feber, svaghet och avmagring av kroppen
• Osteoporos
• Epilepsi, multipel skleros
• Menstruation
• Komplikationer av diabetes
• Onormal leverprofil
• Hudsjukdomar (inom behandlingsområdet)
• Smittsamma eller infektionssjukdomar

Organsjukdomar som lever, njure, mage, tarmar,

bukspottskörtel, gallblåsa etc.